Mágh Cuilinn Tréitheach?

Post date: Jan 27, 2013 3:43:45 PM

Scór

Lán-eolas faoi Scór

I mbliana tá muid chun iarracht a dheanamh páirt a glacadhh in Scór Sinsear na Gaillimhe. Níor ghlac Cumann Íománíocht Maigh Cuilinn páirt le blianta agus aidhm den club é go mbeidh muid páirteach i mbliana. Maidir le seo, is píosa craic é. Tionólfar Craobh an Chontae ar De hAoine an 29/03/2013

Tá naoi gcomórtas i gceist agus tá siad léirithe thíos:

Rince Foirne

Tráth na gCeist

Athrithseoreacht

Ceol Uirlise

Amhránaíocht Aonair

Bailéad Grúpa

Nuachleas

Rince Seit

Damhsa Aonair ar an Sean-Nós

Tá cupla rialchadh tabhachtach i gceist (tá coip iomlán den Leabhar Riail Scór ceangalta thuas):

Caithfidh muid cuir isteach ar dhá comórtas ar a leighid (le cunamh dé ní bheidh aon triobláid againn le sin!)

Caithfidh na h-iomaitheoirí a bheith cláraithe mar bhall don club.

Ní feidir le aon club ach cuir isteach amahán a dheamamh ar gach comórtas (mar sin de beidh cosc ar an méad daoine a bhiedh in ann a bheith páirteach)

Mar sin de, má tá tú saor ar an 29/03/2013 agus má tá suim agat a bheith páirteach, nó tá aithne agat are aon bhall eile den club a bhfuil chuir ríomhpoist dom (seosamhofatharta@gmail.com), nó teacs (0879114758) ar ais ormsa roimh De hAoine se chugainn an 01/02/2013, ag léirú an comórtas in a bhfuil suim agat.

Slán go foill

Seosamh

A Cairde,

This year we are going to make an effort to compete in Scór Sinsear na Gaillimhe. Moycullen Hurling Club hasn't competed for years so, it is an aim of the club to take part this year. As well as this it should be a bit of craic. The County Finals take place on Friday the 29/03/2013.

All you need to know about Scór

There are 9 competitions as outlined below:

Céilí Dancing

Table Quiz

Recitation

Instrumental Music

Solo singing

Ballad Group

Novelty Act

Set Dancing

Solo Sean-Nós Dancing

There are a few important rules, namely:

We have to enter at least 2 competitions (hopefully this won't be a problem)

All competitors have to be registered members of the club.

The club can only enter one group/contestant for each competition (which means that there'll will be a limit on the amount of people that can take part).

Therefore, if you are available on the 29/03/2013 and are interested in taking part, or known any other members of the club who might be interested email me (seosamhofatharta@gmail.com) or send me a text (0879114758) before next Friday the 01/02/2012 stating the competition in which you would like to take part.

Seosamh