Club General Meeting Tuesday 8th

Post date: Nov 7, 2011 12:38:56 PM

A chairde,

A general meeting of the club will take place at 8pm next Tuesday night 8th November 2011 in the clubhouse.

There have many major events and activities that have occurred both on and off the field over the last month alone. The Officers and the Executive would wish to keep the members fully informed in relation to all events.

Similarly, there are many, possible major, events that will arise and more that may arise before the year is complete. A considerable degree of planning will be required and the opinion of members is deciding what policy to adopt will be important.

Draft Agenda

Previous Minutes

Matters arising

Junior team report

Senior team report

Club shop report

Golf Am Am report

Financial report

Upcoming fixture(s) and travel arrangements Medal presentation event Hurling and County Convention CIMC AGM

Beidh cruinniú ginearálta den chlub ar siúl ag 8pm Dé Máirt seo chugainn oíche 8 Samhain, 2011. Tá alan imeachtaí móra atá tar éis tarlú ar agus as an réimse i rith na míosa seo caite. Ba mhaith leis na Oifigi na baill hiomlán a choinneal ar eolas o thaobh gach imeacht. Mar an gcéanna, tá go leor imeachtaí, b'fhéidir mór-imeachtaí, a thiocfaidh chun cinn agus níos mó ad'fhéadfadh a bheith ann roimh deire na mbliana. Beidh leibhéal suntasach de phleanáil ag teastáil, agus tuairim na baill cinniunach roimh beartu ar cen treo a thogaint.

Dréacht-Clár Oibre

Ábhair an Cruinniu seo caite

a éireoidh

Tuarascáil fhoireann Sóisearach

Tuarascáil fhoireann Shinsearach

Tuarascáil Club siopa

Tuarascáil Galf Am Am

Tuarascáil Airgeadais

Cluife(i) le teacht agus socruithe taistil Ceiliuradh do na miodal Cruinniu Bliantuil Coiste Iomána agus Coiste Contae CIMC CGB

Ar son an Runai,

Cionnait Mac an tSionnaigh

Cathaoirleach